Καλωσήλθατε στο kalkakos.gr

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος, δημιουργήθηκε για να σας ενημερώνει σχετικά με γυναικολογικά και μαιευτικά θέματα, ζητήματα υπογονιμότητας και εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Τηλέφωνο Ιατρείου
210 7790070 Fax
6944 438925 Κινητό
Email Επικοινωνίας

Πρόσφατα Άρθρα

Title Image

Ωοθηκική Επάρκεια

Ωοθηκική Επάρκεια – Ovarian Reserve

Η ωοθηκική επάρκεια (ovarian reserve), μπορεί να εκτιμηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

Μέτρηση της τιμής FSH 3ης ημέρας του κύκλου
Day 3 FSH Αξιολόγηση
< 9mIU/ml Φυσιολογική FSH, αναμένεται καλή ανταπόκριση στη διέγερση.
9 – 11 Καλή FSH, αναμένεται καλή ανταπόκριση ή λίγο μειωμένη. Λίγο ελαττωμένο ποσοστό κυήσεων.
11 – 15 Ελαττωμένη ωοθηκική εφεδρεία, αναμένεται ελαττωμένη απάντηση στη διέγερση, χειρότερη ποιότητα ωαρίων και ελαττωμένο ποσοστό κυήσεων.
15 – 20 Ακόμη χειρότερη απάντηση στη διέγερση, ακόμη χειρότερη ποιότητα ωαρίων. Είναι σημαντικός ο αριθμός των καταβολών στις ωοθήκες.
>20 Κακή απάντηση στη διέγερση.
Μέτρηση της τιμής Οιστραδιόλης 3ης ημέρας του κύκλου

Υψηλή τιμή Day 3 E2, μπορεί να δώσει ψευδώς φυσιολογική τιμή Day 3 FSH, λόγω αρνητικού feedback στην FSH. Υψηλή τιμή Ε2 δείχνει κακή ovarian reserve.

Δοκιμασία Κλομιφένης CLOMIPHENE CITRATE CHALLENGE TEST (CCCT)

Η δοκιμασία αυτή περιλαμβάνει τη μέτρηση day 3 FSH και τη μέτρηση day 10 FSH, μετά τη χορήγηση 100mg c.clomiphene από την 5η – 9η ημέρα του κύκλου. Day 10 FSH > 25miu / ml  καταδεικνύει κακή ωοθηκική ανταπόκριση στη διέγερση.

Μέτρηση αριθμού καταβολών στην αρχή του κύκλου (Day 2)

Οι καταβολές είναι μικρά ωοθυλάκια διαμέτρου 2-8mm και ο αριθμός τους αποτελεί ένδειξη της ωοθηκικής απάντησης στη διέγερση.

Αριθμός καταβολών Αναμενόμενη ωοθηκική απάντηση στη διέγερση και επιτυχία της IVF
< 4 Πολύ μικρός αριθμός, πτωχή απάντηση στη διέγερση, πιθανή η ακύρωση του κύκλου.
4 –  6 Μικρός αριθμός, πτωχή απάντηση στη διέγερση, μπορεί να χρειαστούν μεγάλες δόσεις r FSH, υψηλή πιθανότητα ακύρωσης του κύκλου και χαμηλό ποσοστό κυήσεων.
7  –  10 Ελαττωμένος αριθμός, μικρότερα ποσοστά επιτυχίας.
11 – 15 Σχεδόν φυσιολογικός αριθμός.
16 – 30 Ιδανικός αριθμός. Τα καλύτερα ποσοστά επιτυχίας, μικρός κίνδυνος για υπερδιέγερση.
30 Πιθανότητα PCOS. Θα χρειαστούν μικρότερες δόσεις r FSH, μεγαλύτερο κίνδυνος για υπερδιέγερση, καλά ποσοστά επιτυχίας.
ΑΜΗ  Anti – Mullerian Hormone

Η AMH παράγεται από τα ωοθυλάκια και σχετίζεται με τον αριθμό των καταβολών των ωοθηκών. Δεν διαφέρει ανάλογα με την ημέρα του κύκλου.

AMH pmol / L AMH ng / ml Γονιμότητα
28,6 – 48, 5 4,0  –  6,8 Ιδανική γονιμότητα
15,7 -28,6 2,2 -4,0 Ικανοποιητική
2,2 – 15,7 0,3 – 2,2 Χαμηλή γονιμότητα
0 – 2,2 0,0 – 0,3 Πολύ χαμηλή
Υψηλή τιμή PCOS, κίνδυνος OHSS >48,5 >6,8