Καλωσήλθατε στο kalkakos.gr

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος, δημιουργήθηκε για να σας ενημερώνει σχετικά με γυναικολογικά και μαιευτικά θέματα, ζητήματα υπογονιμότητας και εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Τηλέφωνο Ιατρείου
210 7790070 Fax
6944 438925 Κινητό
Email Επικοινωνίας

Πρόσφατα Άρθρα

Title Image

Ωοθηκική Επάρκεια

Ωοθηκική Επάρκεια – Ovarian Reserve

Η ωοθηκική επάρκεια (ovarian reserve), μπορεί να εκτιμηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

Μέτρηση της τιμής FSH 3ης ημέρας του κύκλου
Day 3 FSHΑξιολόγηση
< 9mIU/mlΦυσιολογική FSH, αναμένεται καλή ανταπόκριση στη διέγερση.
9 – 11Καλή FSH, αναμένεται καλή ανταπόκριση ή λίγο μειωμένη. Λίγο ελαττωμένο ποσοστό κυήσεων.
11 – 15Ελαττωμένη ωοθηκική εφεδρεία, αναμένεται ελαττωμένη απάντηση στη διέγερση, χειρότερη ποιότητα ωαρίων και ελαττωμένο ποσοστό κυήσεων.
15 – 20Ακόμη χειρότερη απάντηση στη διέγερση, ακόμη χειρότερη ποιότητα ωαρίων. Είναι σημαντικός ο αριθμός των καταβολών στις ωοθήκες.
>20Κακή απάντηση στη διέγερση.
Μέτρηση της τιμής Οιστραδιόλης 3ης ημέρας του κύκλου

Υψηλή τιμή Day 3 E2, μπορεί να δώσει ψευδώς φυσιολογική τιμή Day 3 FSH, λόγω αρνητικού feedback στην FSH. Υψηλή τιμή Ε2 δείχνει κακή ovarian reserve.

Δοκιμασία Κλομιφένης CLOMIPHENE CITRATE CHALLENGE TEST (CCCT)

Η δοκιμασία αυτή περιλαμβάνει τη μέτρηση day 3 FSH και τη μέτρηση day 10 FSH, μετά τη χορήγηση 100mg c.clomiphene από την 5η – 9η ημέρα του κύκλου. Day 10 FSH > 25miu / ml  καταδεικνύει κακή ωοθηκική ανταπόκριση στη διέγερση.

Μέτρηση αριθμού καταβολών στην αρχή του κύκλου (Day 2)

Οι καταβολές είναι μικρά ωοθυλάκια διαμέτρου 2-8mm και ο αριθμός τους αποτελεί ένδειξη της ωοθηκικής απάντησης στη διέγερση.

Αριθμός καταβολώνΑναμενόμενη ωοθηκική απάντηση στη διέγερση και επιτυχία της IVF
< 4Πολύ μικρός αριθμός, πτωχή απάντηση στη διέγερση, πιθανή η ακύρωση του κύκλου.
4 –  6Μικρός αριθμός, πτωχή απάντηση στη διέγερση, μπορεί να χρειαστούν μεγάλες δόσεις r FSH, υψηλή πιθανότητα ακύρωσης του κύκλου και χαμηλό ποσοστό κυήσεων.
7  –  10Ελαττωμένος αριθμός, μικρότερα ποσοστά επιτυχίας.
11 – 15Σχεδόν φυσιολογικός αριθμός.
16 – 30Ιδανικός αριθμός. Τα καλύτερα ποσοστά επιτυχίας, μικρός κίνδυνος για υπερδιέγερση.
30Πιθανότητα PCOS. Θα χρειαστούν μικρότερες δόσεις r FSH, μεγαλύτερο κίνδυνος για υπερδιέγερση, καλά ποσοστά επιτυχίας.
ΑΜΗ  Anti – Mullerian Hormone

Η AMH παράγεται από τα ωοθυλάκια και σχετίζεται με τον αριθμό των καταβολών των ωοθηκών. Δεν διαφέρει ανάλογα με την ημέρα του κύκλου.

AMH pmol / LAMH ng / mlΓονιμότητα
28,6 – 48, 54,0  –  6,8Ιδανική γονιμότητα
15,7 -28,62,2 -4,0Ικανοποιητική
2,2 – 15,70,3 – 2,2Χαμηλή γονιμότητα
0 – 2,20,0 – 0,3Πολύ χαμηλή
Υψηλή τιμή PCOS, κίνδυνος OHSS>48,5>6,8